top of page

Privacystatement

Ing’s Body Care neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (als klant) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Overigens kan dit Privacy Statement van tijd tot wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig dit document na te lezen op eventuele wijzigingen.  Voor vragen kunt u altijd terecht via info@ingsbodycare.nl.

 

Wie is Ing’s Body Care?

Ing’s body care is een eenmanszaak, gevestigd in Sport City en gelegen op het adres Parkzichtlaan 207, 3451 GX te Vleuten (Leidsche Rijn), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: [vul hier kvk-nummer in]. Ings Body Care is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Ing’s Body Care uw gegevens?

Hieronder staat weergegeven welke gegevens Ing’s Body Care over u noteert en met welk doel.

 

  • Uw naam: Wij willen graag weten wie bij ons komt en hoe u heet.

  • Uw e-mail: Wij sturen een afspraakbevestiging en een herinnering via de e-mail.

  • Uw telefoonnummer: Mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn waardoor we u snel willen bereiken, nemen we telefonisch contact met u op.

  • Uw gezondheidsgegevens: Als u ziek bent of medicijnen gebruikt of onder behandeling van een arts bent, willen wij dat ook graag weten, omdat de medicatie invloed kan hebben op het herstelproces. Op deze wijze kunnen wij eventueel ook de behandelingen aanpassen, omdat niet alles mag tijdens een behandeling (denk bijvoorbeeld aan: bestraling, chemo).

 

Uw gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik bij Ing’s Body Care en zullen om die reden niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan hierboven is aangegeven. Uw gegevens worden bewaard in een digitaal computersysteem, dat beveiligd is tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Met het team van Ing’s Body Care is tevens een contract opgesteld, waarin is vastgesteld dat gegevens van de klanten niet verspreid mogen worden. Dit valt tevens onder ons beroepsgeheim. 

 

Bewaartermijn

Ing’s Body Care bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doelen waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.  

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Ing’s Body Care heeft gegevens over u in haar bezit, omdat u die gegevens aan ons versterkt hebt. Het verstrekken van de persoonsgegevens is natuurlijk niet verplicht. U heeft altijd zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt geven of niet. 

 

Wat zijn uw rechten?

 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan.

– Inzage;

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in ons systeem. Als u de gegevens wilt inzien, die bij Ing’s Bodycare over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen per e-mail info@ingsbodycare.nl.

 

– Wijzigen;

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien, naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u dat altijd samen met één van de medewerksters van Ing’s Body Care, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. 

 

Social Media

Ing’s Body Care is actief op social media platforms zoals Facebook en Instagram. Wanneer u door middel hiervan communiceert met de salon kan het zijn dat wij persoonlijke informatie van u ontvangen zoals uw (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doeleinden zoals vermeld in dit Privacy Statement. 

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

 

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Ing’s Body Care uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@ingsbodycare.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Ing’s Body Care uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@ingsbodycare.nl. Indien u ontevreden bent over de wijze waarop uw klacht is behandeld, kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Laatste update: 1 april 2019

bottom of page